Adresa: B-dul Muncii, Nr. 103-105, Cluj-Napoca
Tel: 0264-401602

Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industrie Alimentară

Ingineria Biosistemelor în Agricultură și Industrie Alimentară
 

Obiectivul programului de masterat Ingineria Biosistemelor pentru Agricultură și Industria Alimentară este de a oferi tinerilor absolvenți de Inginerie Mecanică oportunitatea continuării studiilor de pregătire universitară tehnică în vederea orientării profesionale într-un domeniu de mare actualitate și anume cel al Bioingineriei Mecanice, domeniu cu largi perspective privind dezvoltarea unei cariere profesionale.

Obiectivele generale și specifice propuse pentru această specializare au în vedere atât transmiterea de cunoștințe avansate și de specialitate interdisciplinară cât și crearea deprinderilor de cercetare aplicativă generale și orientate pentru specializare, respectiv:

 • formarea aptitudinilor de abordare a domeniului ingineriei mecanice, agricole și pentru industria alimentară în acord cu cerințele biosistemelor naturale de conservare și protecție a potențialului natural existent;
 • dezvoltarea prin intermediul disciplinelor de cunoaștere avansată incluse în oferta pachetului educațional de aptitudini de abordare interdisciplinară care să fructifice cunoștințele dobândite în cadrul învățământului de licență;
 • formarea deprinderilor de cercetare aplicativă avansată în concordanță cu trendul european în ingineria biosistemelor;
 • formarea de specialiști capabili să instrumenteze echipamente tehnice avansate și să acceseze nivelul decizional privind dezvoltarea tehnicilor și tehnologiilor, precum și managementul de producție în domeniul agroalimentației;
 • crearea mediului științific și de cercetare oportun absolvenților ce doresc să-și desăvârșească educația tehnică prin doctorat.

Absolvenții acestei specializări vor dobândi următoarele competențe:

 • dezvoltarea metodelor de cercetare aprofundată în domeniul bioingineriei;
 • operarea cu softuri de simulare și modele numerice;
 • dezvoltarea modelelor complexe de rezolvare a problemelor din ingineria biosistemelor;
 • utilizarea sistemelor GIS – GPS în agricultura de precizie;
 • dezvoltarea abilităților de control a proceselor automate în industria alimentară;
 • dezvoltarea strategiilor de management a deșeurilor;
 • utilizarea eficientă a energiilor regenerabile în fermele agricole;
 • dezvoltarea abilităților de aplicare corectă a legislației europene și naționale în domeniul biosistemelor agricole și alimentare.


vezi și planurile de învățământ pentru această specializare.

Scroll Up