Adresa: B-dul Muncii, Nr. 103-105, Cluj-Napoca
Tel: 0264-401602

Automobilul și Mediul

Automobilul și Mediul
 

Programul de masterat Automobilul și Mediul are ca obiectiv strategic pregătirea de specialiști în domeniul Ingineria Autovehiculelor, prin dezvoltarea educației avansate în acest domeniu, conex legată de cerința actuală privind protecția mediului. Perspectiva specializării constă în pregătirea specialiștilor într-un domeniu modern, în continuă dezvoltare – Ingineria Autovehiculelor – promovat fără rezerve în întreaga lume. Dintre obiectivele specifice programului de masterat Automobilul și Mediul, se menționează:

 • dezvoltarea aptitudinilor de specialitate în domeniul ingineriei autovehiculelor;
 • creșterea capacității tinerilor specialiști în abordarea unor tematici complexe interdisciplinare domeniilor automobil și mediu;
 • dezvoltarea deprinderilor de cercetare aplicativă avansată;
 • operarea și instrumentarea cu echipamente și tehnici moderne de cercetare și testare;
 • formarea de specialiști capabili să contribuie prin studii, cercetări și proiectare la perfecționarea constructiv-funcțională și de exploatare a autovehiculelor, în concordanță cu cerințele actuale de protecția mediului;
 • crearea cadrului educațional și științific necesar tinerilor specialiști care doresc să își continue activitatea în acest domeniu prin doctorat.

  Răspunzând principalelor direcții de dezvoltare a societății europene, acest program de masterat se încadrează în trendul european privind cerința de formare a specialiștilor ce vor contribui la dezvoltarea serviciilor în domeniul Ingineria Autovehiculelor. Absolvenții acestei specializări dobândesc competențe referitoare la:

 • operarea cu concepte fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor și mediului;
 • conceperea de soluții constructive care să asigure îndeplinirea normelor de poluare a automobilelor;
 • conceperea de sisteme și echipamente avansate în construcția automobilelor;
 • utilizarea conceptelor din ingineria mediului pentru automobile;
 • operarea cu concepte privind managementul sistemelor și subsistemelor economice, care au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea și fabricarea automobilelor;
 • executarea sarcinilor profesionale conform cerințelor precizate și în termenele impuse, urmărind un plan de lucru prestabilit și sub îndrumare calificată;
 • integrarea facilă în cadrul unui grup, asumându-și roluri specifice și realizând o bună comunicare în colectiv;
 • realizarea dezvoltării personale și profesionale, utilizând eficient resursele proprii și instrumentele moderne de studiu.


vezi și planurile de învățământ pentru această specializare.

Scroll Up